Disclaimer

Ask4Info spant zich ervoor in om te zorgen dat de informatie op deze website zo up-to-date en nauwkeurig mogelijk is. Ask4Info B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website of eventuele gevolgen daarvan, noch voor mogelijke wijzigingen, fouten of andere gebreken op deze website, of de inhoud ervan. Onder gebreken valt ook de mogelijke aanwezigheid van virussen die de werking van de hardware en software kunnen beïnvloeden. Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Bezoeken aan deze websites zijn geheel voor risico van de gebruiker en Ask4Info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik en de inhoud van deze websites van derden. Ask4Info behoudt zich het recht voor om deze website te herzien of veranderingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.