Achmea

Als manager Application Services heeft Herbert de afdeling Windows projectondersteuners (31) overgenomen. De afdeling had als taak om alle projecten en releases met betrekking tot aangekochte applicaties of intern ontwikkelde applicaties op het Windows platform uit te rollen. Het proces “Control en Distributie” is in afstemming met de Unix Service Implementatie groep verder uitgewerkt, vastgelegd en gecommuniceerd. Hierbij is een loket opgericht waar alle aanvragen vanuit de business gestandaardiseerd afgevangen werden en verspreid binnen Achmea IT. Het team is opgedeeld in groepjes met elk hun eigen aandachtsgebied en verantwoordelijkheid, zodat er klantgericht gewerkt kon worden. Door procesoptimalisatie en inzet van deployment tooling kon het team worden teruggebracht naar 21 medewerkers.

Van Juni 2010 tot Augustus 2010 zijn ook een groep Windows beheerders (14) en SAP-beheerders (9) aan het team toegevoegd. De SAP-beheerders zijn na augustus in een apart team gezet met een andere leidinggevende. De Windows beheerders en projectondersteuners zijn in één team verder gegaan waarbij er efficiënter gewerkt werd door het combineren van rollen en taken en het vereenvoudigen van de beheerdiensten. Het uiteindelijke team bestond uit 28 medewerkers.