Centric – Software Professionals

Binnen Centric – Software Professionals heeft Herbert de opdracht gekregen om een groep van ruim 25 vooral gedetacheerde ontwikkelaars verder te professionaliseren zodat zij klaar werden gestoomd voor consultancy werk. waarbij hij door middel van trainingen en workshops de kennis en softskills verbrede en door middel van bezoeken bij de medewerker in opdracht inhoudelijke begeleiding gaf in hun opdrachten. Daarbij begeleidde Herbert de professionals via de Human Capital Management (HCM) cyclus. Hij heeft een plan opgesteld voor het aantrekken van schoolverlaters en deze op te leiden door middel van klantprojecten, welke intern uitgevoerd konden worden. Ook is hij begonnen met het verder professionaliseren van de teams en de werkwijze in de regio, waarbij hij ook de samenwerking heeft opgezocht met Centric België en de Infrastructuur professionals. Daarnaast heeft Herbert als projectleider diverse klantprojecten gerealiseerd zoals de bouw van apps en websites en vanuit een Delivery management rol Cloud diensten en producten ontwikkelt die in samenwerking met andere Business Lines van Centric aan klanten worden geleverd. Herbert bracht vanuit zijn rollen nieuwe opdrachten aan en gaf workshops aan klanten en training aan collega’s op het gebied van Agile Scrum (Scrum Master & Product Owner).

Daarnaast is hij coach van een groep langdurig werklozen die begeleid aan een praktijkopdracht werken zodat ze terug in het arbeidsproces komen. Als consultant brengt Herbert nieuwe opdrachten aan en geeft hij training in Agile scrum (scrum master & Product Owner).