Ictoria

Herbert is samen met zijn vrouw een bedrijf voor IT/Grafische vormgeving gestart waarbij het doel is om zoveel mogelijk mensen
duurzaam aan het werk te krijgen. De opzet is hierbij om gewoon klantopdrachten uit te voeren en de kandidaten op alle vlakken
te begeleiden en op te leiden zodat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Om aan alle vragen te voldoen is er ook een Werving &
Selectie tak gestart zodat kandidaten en bedrijven begeleid worden bij de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.