Sogeti

Sogeti Nederland heeft voor haar beheer contracten een Service Factory ingericht. Vanuit deze Service Factory wordt het Infrastructuur beheer en het Applicatie beheer uitgevoerd in samenwerking met Sogeti België en Sogeti India. Binnen de SSF heeft Herbert het project geleid waar het servicemodel voor Office365 uitgedacht en uitgeschreven en vervolgens procesmatig ingericht, zoals voor Exchange, SharePoint, Office Apps, Skype for Business en OneDrive. Daarnaast heeft hij de eerste klanten voor Sogeti onder zijn hoede genomen als servicemanager waarbij hij zorgde dat de SLA, DAP en DFA opgesteld werden en besproken met de klant. Wanneer de klant eenmaal in het proces zat, was Herbert ook verantwoordelijk voor de call afhandeling van incidenten en wijzigingen en problemen. Dit in nauwe samenwerking met de procescoördinatoren van Sogeti en de klant. Naast de beschikbare templates heeft hij ook meteen enkele verbeteringen kunnen doorvoeren door nieuwe templates op te zetten, innovatie voor beheercontracten maatwerk neer te zetten per klant en door efficiënter gebruik van tooling een kostenbesparing door te voeren. Tevens werden ondersteunende diensten zoals een Site Provisioning Service door hem opgenomen in het model, beschreven en procesmatig ingericht. Een belangrijk component in de dienstverlening is de samenwerking met de servicedesk in België en de oplosgroepen in India.