Sogeti

Binnen Sogeti zijn diverse Product Development Teams (PDT) actief. In een aantal daarvan heeft Herbert de nodige structuur aangebracht en als Projectleider of Scrummaster (afhankelijk van de klant) de teams begeleid en gefaciliteerd. De projecten betroffen de realisatie van een bedrijfsenquête tool in SharePoint Online, een applicatie voor het gebruik van een Microsoft Hololens in een magazijn en een aantal websites. Naast de rollen van Projectleider en Scrum Master heeft hij ook een coaching programma voor Young Professionals opgezet, waarbij de professionals begeleid werden op zowel technisch als sociaal en communicatief vlak.