Sogeti

Sogeti Nederland heeft begin 2011 een organisatieverandering doorgemaakt waarbij men is gaan werken met een duidelijke organisatorische knip tussen detachering en projecten. Voor het uitvoeren van de klantprojecten is men met competentie gebieden gaan werken in de vorm van een Center of Excellence (CoE). Deze zogeheten CoE’s voeren elk op hun eigen technologievlak projecten uit voor de klanten van Sogeti. Eén van de competentiegebieden was SharePoint en Drupal. Na zijn indiensttreding is Herbert gestart met de inrichting van de processen en het voeren van een kwaliteit verbetertraject voor het CoE SharePoint & Drupal. Hij heeft daar de lijnen uitgezet voor het inrichten van de communicatie en processen met Sogeti India als outsourcingspartij. Na enkele maanden is Herbert gevraagd of hij ook de rol van Service Manager voor dit CoE wilde oppakken. Als Delivery Manager van het CoE SharePoint/Drupal heeft Herbert verschillende klantprojecten uitgevoerd. Daarbij waren de kernactiviteiten het professionaliseren van het CoE, een juiste bemensing qua competenties, het verzorgen van de aanbiedingen en offertes, de projectafhandeling (klantcontact, planning, deliverables, etc.) en de financiële afhandeling.